Obchodní podmínky

 

1. Kontaktní údaje                  

Název: 

Statek u Veverků

Sídlo:

Polní 396, 741719 Bohuslavice

IČ:

27787419, DIČ: CZ27787419

   

Telefon:  

+420 608 313 120

Email:   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní adresa: 

Polní 396, 74719 Bohuslavice

2. Informace

Informace o zboží,  ceně zboží, balného a ceně za doručení zboží  uváděné v objednávce prodávajícího na webu : http://www.statekuveverku.cz/  jsou závazné.  Ceny jsou uváděny včetně všech daní např. DPH. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou informativní a  neodpovídají prodávanému zboží.

3. Doručování zboží

Prodávající  dodá zboží kupujícímu nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a nejedná se o předobjednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad,  obdrží kupující při převzetí zboží, popř. bude součásti dodávky doručené přepravcem.
 

Kupující objednal v objednávce jednu z možností dodání zboží a platbu následovně:

3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno přepravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět podnikateli.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím  individuální způsob platby.

 

3.3 Osobní odběr v sídle podnikatele

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající  vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Možnost vyzvednutí zboží je na následující adrese: Statek u Veverků, Severní  ulice 498, 74719 Bohuslavice

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.
Kupující může odstoupit od smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou a vlastnostmi zboží.                                        .                            
Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno v  7 denní lhůtě.  Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Nejpozději v 7 denní lhůtě od termínu oznámení  odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu ne na dobírku, kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.                          .
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné výši do 14 dnů od doručení vráceného zboží prodávajícímu

       
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vrácenou částku.

 

4. Rozpor s kupní smlouvou, reklamace, vyřízení reklamace

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky např. má vady, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti či neodpovídá  jiným zákonným a  smluvním parametrům, jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajího uplatnit nejpozději do sedmi dnů od převzetí zboží požadavek na:                                       

4.1  uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží,  není-li takový postup možný

                            ,
4.2 přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.                                      .

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o  rozporu s  kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.                

                 .
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu a pokynů, zejména podmínek uskladnění boží.                                                                                                                                                                                             z.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.                                   ..
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě.
U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.                                                     .

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje uvedené v objednávce byly prodávajícím  zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Podnikatel se zavazuje osobní údaje kupujícím neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, pokud si je kupující aktivně neodmítne.

 

8. Ostatní


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.                                                                                          

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2015
 

 

 

 

 
 
  
 
 
   


   

 

  


 

Více novinek

Pěstujeme

Rychlý kontakt

Severní ulice , č.p. 498, 74719 Bohuslavice
tel: 608 313 120, 602 501 806
e-mail: info@statekuveverku.cz

Fanděte nám na Facebooku

Český česnek od Veverků

Copyright © Statek U Veverků Všechna práva vyhrazena. Obchodní podmínky / Ochrana osobních údajů // Tvorba webových stránek