Výrobky z lnu, cibule a zeleniny - Ing. Karel Veverka