Naše stopy v krajině kolem nás

Ať jdeme kam jdeme
i proti naši vůli
po nás vždy zůstávají
otisky šlépějí,
ozvěny slov,
záření myšlenek.
(mons. Josef Veselý)

Hospodaření na půdě a obecně zemědělství je faktorem, který zásadním způsobem mění přírodu a zanechává své stopy v jejím přirozeném vývoji. A my za každou takovou změnu, za každé naše "vítězství " nad přírodou musíme něčím zaplatit. Proč tedy stopy v krajině?  Pod naší "stopou v krajině" si představujeme oázu v poušti písku nebo první sněženky  na sněžné pláni. A naše stopy v  polích jsou také oázou, azylem, pro stromy, rostliny, ptáky, zvířata i hmyz v této  naší intenzivní zemědělské krajině.  

Sad starých odrůd ovocných stromů

Takovou stoupu je založení sadu ovocných stromů na svahu pole  s původními druhy a starými odrůdami ovocných stromů. V sadu nám roste jeřáb oskeruše,  jeřáb sladký karpatský, jeřáb aronie, jabloně např. jadernička moravská či Grafštýnské červené - odrůda  ze  17. století, hrušky odrůdy Solanka a Jačmenka, krajové odrůdy hrušky Žńuvka z Hati či Cigánka z Kravař. Celkem na 40 různých starých a původních odrůd jabloní a hrušní. Jejich ovoce není tak hezké, jako v supermarketech, ale tam by jste nenašli takovou chuť, jakou mají tyto staré odrůdy. Na to, aby daly úrodu nepotřebují spoustu postřiků, stačí jim vláha a slunce.

https://stare-odrudy.estranky.cz/

Remízka na svahu bývalé pískovny

Jako útočiště pro ptáky, hmyz, motýly i zvěř jsme oseli travním porostem svah rekultivované pískovny a na 35 arech jsme  vysadili z hrnkované sadby remízku z celkem 1200 keři a stromy jako např. planými růžemi, keři hlohu, trnky, kaliny, stromy dubu, javoru, lípy, borovice, smrku  a dalšími. Některé stromy dostaly jména podle dětí, které je samy vysadili či se o to zasloužili jejich otcové. Takže máme také lípu Karolínku a Adélku, duby Tomáše a Robinka.  Na jaře, v létě i na podzim je to skutečná barevná stopa v monotónní zemědělské krajině.

https://remizky-bohuslavice.estranky.cz/

Způsob hospodaření na orné půdě

Bez pokynů z Bruselu jsme již v minulosti rozdělili velké pozemky  na menší asi 20 ha díly oddělené travnatými pásy kvůli erozi,  pozemky neoráme, používáme minimum operací při základní agrotechnice. 

Rády u nás bydlí poštolky a sovy, pro které jsme připravili hnízda z použitých barelů, které jsme umístili na sloupy el. vedení, které prochází přes naše pozemky. Pravidelně jsou vyváděna mláďata. Aby poštolky a ostaní dravci mohli lépe chytat hraboše, rozmístili jsme na pozemcích kovové berličky vlastní konstrukce, která zabezpečují dlouhodobé použití a jsou přátelské pro dravce.

A ještě jedna zajímavost: na kmínu se vyvíjí housenka motýla otakárka fenyklového. Protože jsme pěstiteli kmínu není výjimkou, že najednou vidíte na našich polích pohromadě i více  těchto krásných motýlů.