Ať jdem kam jdem
i proti naši vůli
po nás vždy zůstávají
otisky šlépějí,
ozvěny slov,
záření myšlenek.
(mons. Josef Veselý)

Hospodaření na půdě a obecně zemědělství je faktorem, který zásadním způsobem mění přírodu a zanechává své stopy v jejím přirozeném vývoji. A my za každou takovou změnu, za každé naše "vítězství " nad přírodou musíme něčím zaplatit. Proč tedy stopy v krajině?  Pod naší "stopou v krajině" si představujeme oázu v poušti písku nebo první sněženky  na sněžné pláni. A naše stopy v  polích jsou také oázou, azylem, pro stromy, rostliny, ptáky, zvířata i hmyz v této  naší intenzivní zemědělské krajině.  

Sad starých odrůd ovocných stromů

Takovou stoupu je založení sadu ovocných stromů na svahu pole  s původními druhy a starými odrůdami ovocných stromů. V sadu nám roste jeřáb oskeruše,  jeřáb sladký karpatský, jeřáb aronie, jabloně např. jadernička moravská či Grafštýnské červené - odrůda  ze  17. století, hrušky odrůdy Solanka a Jačmenka, krajové odrůdy hrušky Žńuvka z Hati či Cigánka z Kravař. Celkem na 40 různých starých a původních odrůd jabloní a hrušní. Jejich ovoce není tak hezké, jako v supermarketech, ale tam by jste nenašli takovou chuť, jakou mají tyto staré odrůdy. Na to, aby daly úrodu nepotřebují spoustu postřiků, stačí jim vláha a slunce.

Remízka na svahu bývalé pískovny

Jako útočiště pro ptáky, hmyz, motýly i zvěř jsme oseli travním porostem svah rekultivované pískovny a na 35 arech jsme  vysadili z hrnkované sadby remízku z celkem 1200 keři a stromy jako např. planými růžemi, keři hlohu, trnky, kaliny, stromy dubu, javoru, lípy, borovice, smrku  a dalšími. Některé stromy dostaly jména podle dětí, které je samy vysadili či se o to zasloužili jejich otcové. Takže máme také lípu Karolínku a Adélku, duby Tomáše a Robinka.  Na jaře, v létě i na podzim je to skutečná barevná stopa v monotónní zemědělské krajině.

Způsob hospodaření na orné půdě

Velké pozemky  jsme rozdělili na menší asi 20 ha díly travnatými pásy kvůli erozi,  pozemky neoráme, používáme minimum operací při základní agrotechnice. 

Rády u nás bydlí poštolky a sovy, pro které jsme připravili hnízda z použitých barelů, které jsme umístili na sloupy el. vedení, které prochází přes naše pozemky. Pravidelně jsou vyváděna mláďata. Aby poštolky a ostaní dravci mohli lépe chytat hraboše, rozmístili jsme na pozemcích kovové berličky vlastní konstrukce, která zabezpečují dlouhodobé použití a jsou přátelské pro dravce.

A na závěr ještě jedna zajímavost: na kmínu se vyvíjí housenka motýla otakárka fenyklového. Protože jsme pěstiteli kmínu není výjimkou, že najednou vidíte na našich polích pohromadě i více  těchto krásných motýlů.